ထုတ်ကုန်

 • DAM1L Series Earth Leakage protection Circuit Breaker (ELCB)

  DAM1L စီးရီး Earth Leakage protection Circuit Breaker (ELCB)

  DAM1L စီးရီးကျန်ရှိသောလက်ရှိ (ယိုစိမ့်မှု) circuit breaker (နောက်ပိုင်းတွင် circuit breaker ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်နိုင်ငံတကာစံဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အောင်မြင်စွာတီထွင်ခဲ့သောကျန်ရှိသော current (leakage) စီးရီးအသစ်ဖြစ်သည်။
  Protected ပုံသွင်းအမှုအမျိုးအစား circuit ကိုအနိုင်အထက်။
  ဤစီးရီးရှိ circuit breakers များ၏သတ်မှတ်ထားသော insulator တွင်လည်း voltage သည် 400V (Inm သည် 160A ထက်နည်းသော) နှင့် 690V (Inm သည် 250A ထက်ပိုပြီး) ဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် ac 50Hz အတွက်အသုံးပြုပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်တွင်လက်ရှိ 10A ~ 500A ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လိုင်းများနှင့်စွမ်းအင်စက်ကိရိယာများ၏ overload နှင့် short circuit များအားကာကွယ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသော voltage voltage သည် 380V / 400V ဖြစ်သည်။
 • DAM1L-125 CBR ELCB Earth Leakage Protection Circuit Breaker

  DAM1L-125 CBR ELCB Earth Leakage Protection Circuit Breaker

  DAM1L စီးရီးကျန်ရှိသောလက်ရှိ (ယိုစိမ့်မှု) circuit breaker (နောက်ပိုင်းတွင် circuit breaker ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်နိုင်ငံတကာစံဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အောင်မြင်စွာတီထွင်ခဲ့သောကျန်ရှိသော current (leakage) စီးရီးအသစ်ဖြစ်သည်။
  Protected ပုံသွင်းအမှုအမျိုးအစား circuit ကိုအနိုင်အထက်။
  ဤစီးရီးရှိ circuit breakers များ၏သတ်မှတ်ထားသော insulator တွင်လည်း voltage သည် 400V (Inm သည် 160A ထက်နည်းသော) နှင့် 690V (Inm သည် 250A ထက်ပိုပြီး) ဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် ac 50Hz အတွက်အသုံးပြုပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်တွင်လက်ရှိ 10A ~ 500A ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လိုင်းများနှင့်စွမ်းအင်စက်ကိရိယာများ၏ overload နှင့် short circuit များအားကာကွယ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသော voltage voltage သည် 380V / 400V ဖြစ်သည်။
  ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်၎င်းကိုခဏခဏမပြောင်းလဲသောလိုင်းများပြောင်းရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
 • DAM1L-250 CBR ELCB Earth Leakage Protection Circuit Breaker

  DAM1L-250 CBR ELCB Earth Leakage Protection Circuit Breaker

  DAM1L စီးရီးကျန်ရှိသောလက်ရှိ (ယိုစိမ့်ခြင်း) circuit breaker (နောက်ပိုင်းတွင် circuit breaker ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်နိုင်ငံတကာစံဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အောင်မြင်စွာတီထွင်ထားသောကျန်ရှိသောလက်ရှိ (ယိုစိမ့်မှု) စီးရီးအသစ်သည်အောင်မြင်စွာတီထွင်ခဲ့သောနိုင်ငံတကာစံဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည်။
  ဤစီးရီးရှိ circuit breakers များ၏သတ်မှတ်ထားသော insulator တွင်လည်း voltage သည် 400V (Inm သည် 160A ထက်နည်းသော) နှင့် 690V (Inm သည် 250A ထက်ပိုပြီး) ဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် ac 50Hz အတွက်အသုံးပြုပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်တွင်လက်ရှိ 10A ~ 500A ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်လိုင်းများနှင့်စွမ်းအင်စက်ကိရိယာများ၏ overload နှင့် short circuit များအားကာကွယ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသော voltage voltage သည် 380V / 400V ဖြစ်သည်။
  ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်၎င်းကိုခဏခဏမပြောင်းလဲသောလိုင်းများပြောင်းရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
 • DAM1L-630 CBR ELCB Earth Leakage Protection Circuit Breaker

  DAM1L-630 CBR ELCB Earth Leakage Protection Circuit Breaker

  နိဒါန်း DAM1L စီးရီးကျန်ရှိသောလက်ရှိ (ယိုစိမ့်ခြင်း) circuit breaker (နောက်ပိုင်းတွင် circuit breaker ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်နိုင်ငံတကာစံဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အောင်မြင်စွာတီထွင်ခဲ့သောကျန်ရှိသော current (leakage) အသစ်စီးရီးဖြစ်သည်။ Protected ပုံသွင်းအမှုအမျိုးအစား circuit ကိုအနိုင်အထက်။ ဤစီးရီးရှိ circuit breakers များ၏သတ်မှတ်ထားသော insulator တွင်လည်း voltage သည် 400V (Inm သည် 160A ထက်နည်းသော) နှင့် 690V (Inm သည် 250A ထက်ပိုပြီး) ဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့် ac 50Hz အတွက် အသုံးပြု၍ power distribution တွင်သတ်မှတ်ထားသည်။
 • DAM1 -160L ELCB Earth Leakage protection circuit breaker1

  DAM1 -160L ELCB Earth Leakage protection circuit breaker1

  DAM1L စီးရီးကျန်ရှိသောလက်ရှိ (ယိုစိမ့်မှု) circuit breaker (နောက်ပိုင်းတွင် circuit breaker ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်နိုင်ငံတကာစံဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ အောင်မြင်စွာတီထွင်ခဲ့သောကျန်ရှိသော current (leakage) စီးရီးအသစ်ဖြစ်သည်။
  Protected ပုံသွင်းအမှုအမျိုးအစား circuit ကိုအနိုင်အထက်။
  ဤစီးရီးရှိ circuit breakers များ၏သတ်မှတ်ထားသော insulator တွင်လည်း voltage သည် 400V (Inm သည် 160A ထက်နည်းသော) နှင့် 690V (Inm သည် 250A ထက်ပိုပြီး) ဖြစ်ပြီး၊ အဓိကအားဖြင့် ac 50Hz အတွက်အသုံးပြုပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်တွင်လက်ရှိ 10A ~ 500A ရှိသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရန်နှင့်လိုင်းများနှင့်ပါဝါသုံးစက်ကိရိယာများ၏ overload နှင့် short circuit များအားကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင်၎င်းကိုမကြာခဏဆိုသလိုလိုင်းပြောင်းခြင်းအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။