ထုတ်ကုန်

 • C45 4P Miniature Circuit Breaker

  C45 4P သေးသေးလေးတိုက်နယ်အနိုင်အထက်

   လျှောက်လွှာ C45 သည် AC 50Hz / 60Hz, လိုင်းတစ်ခုတည်းတွင် 230V၊ နှစ်ဆတွင် 400V၊ သုံးခု၊ လေးခု poles များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ 63A အထိသတ်မှတ်ထားသော current ကိုအသုံးပြုသည်။ ၄ င်းကိုပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင်လိုင်းပြောင်းခြင်းအတွက်လည်းသုံးနိုင်သည်။ အနိုင်အထက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ်ခရိုင်၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အ ဦး နှင့်အိမ်များတွင်ဖြန့်ဖြူးသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် IEC60898 ၏စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဓိကနည်းပညာ Parameter အမျိုးအစား C45 ဝင်ရိုးစွန်း 1 ...
 • C45 3P Miniature Circuit Breaker

  C45 3P သေးသေးလေးတိုက်နယ်အနိုင်အထက်

  လျှောက်လွှာ C45 သည် AC 50Hz / 60Hz, လိုင်းတစ်ခုတည်းတွင် 230V၊ နှစ်ဆတွင် 400V၊ သုံးခု၊ လေးခု poles များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ 63A အထိသတ်မှတ်ထားသော current ကိုအသုံးပြုသည်။ ၄ င်းကိုပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင်လိုင်းပြောင်းခြင်းအတွက်လည်းသုံးနိုင်သည်။ အနိုင်အထက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ်ခရိုင်၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အ ဦး နှင့်အိမ်များတွင်ဖြန့်ဖြူးသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် IEC60898 ၏စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter အမျိုးအစား C45 ဝင်ရိုးစွန်း 1P ...
 • C45 2P Miniature Circuit Breaker

  C45 2P သေးသေးလေးတိုက်နယ်အနိုင်အထက်

  လျှောက်လွှာ C45 သည် AC 50Hz / 60Hz, လိုင်းတစ်ခုတည်းတွင် 230V၊ နှစ်ဆတွင် 400V၊ သုံးခု၊ လေးခု poles များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ 63A အထိသတ်မှတ်ထားသော current ကိုအသုံးပြုသည်။ ၄ င်းကိုပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင်လိုင်းပြောင်းခြင်းအတွက်လည်းသုံးနိုင်သည်။ အနိုင်အထက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ်ခရိုင်၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အ ဦး နှင့်အိမ်များတွင်ဖြန့်ဖြူးသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် IEC60898 ၏စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဓိကနည်းပညာ Parameter အမျိုးအစား C45 ဝင်ရိုးစွန်း 1P 2P ...
 • C45 1P Miniature Circuit Breaker

  C45 1P သေးသေးလေးတိုက်နယ်အနိုင်အထက်

  လျှောက်လွှာ C45 သည် AC 50Hz / 60Hz, လိုင်းတစ်ခုတည်းတွင် 230V၊ နှစ်ဆတွင် 400V၊ သုံးခု၊ လေးခု poles များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ 63A အထိသတ်မှတ်ထားသော current ကိုအသုံးပြုသည်။ ၄ င်းကိုပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင်လိုင်းပြောင်းခြင်းအတွက်လည်းသုံးနိုင်သည်။ အနိုင်အထက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားဖြစ်ခရိုင်၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အ ဦး နှင့်အိမ်များတွင်ဖြန့်ဖြူးသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် IEC60898 ၏စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter အမျိုးအစား C45 ဝင်ရိုးစွန်း 1P ...