ထုတ်ကုန်

 • DAM1 125 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 125 စီးရီး MCCB ABB ISOMAX

  ကောင်းကျိုးများ•အရန်ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူစွာလွတ်လပ်စွာတပ်ဆင်ခြင်း - Alarm အဆက်အသွယ်၊ အရန်ဆက်သွယ်ရန်; ဗို့အားလွှတ်ပေးမှုအောက်, လွှတ်ပေးရန် shunt; လည်ပတ်မှုယန္တရားကိုကိုင်တွယ်; လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရား; Plug-in ကိရိယာ; ဆွဲယူထုတ်ကုန်; ။ • circuit breaker တစ်ခုစီ၏ standard set တွင် busbar များသို့မဟုတ် cable lugs များ၊ phase separators များ၊ installation လုပ်သည့် panel ပေါ်သို့ယင်း၏တပ်ဆင်ရန်အတွက် screw နှစ်ခုနှင့် nuts အစုတစ်ခုပါဝင်သည်။ •အထူးညှပ် 125 နှင့် 160 ယူနစ်၏အကူအညီဖြင့် DIN-rail တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
 • DAM1  160 Series MCCB ABB ISOMAX1

  DAM1 160 စီးရီး MCCB ABB ISOMAX1

  ကောင်းကျိုးများ•အရန်ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူစွာလွတ်လပ်စွာတပ်ဆင်ခြင်း - Alarm အဆက်အသွယ်၊ အရန်ဆက်သွယ်ရန်; ဗို့အားလွှတ်ပေးမှုအောက်, လွှတ်ပေးရန် shunt; လည်ပတ်မှုယန္တရားကိုကိုင်တွယ်; လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရား; Plug-in ကိရိယာ; ဆွဲယူထုတ်ကုန်; ။ • circuit breaker တစ်ခုစီ၏ standard set တွင် busbars (သို့) cable lugs များ၊ phase separators များ၊ ယင်း၏ mounting ontan installation panel အတွက် screw နှစ်ခုနှင့် nuts အစုတစ်ခုပါဝင်သည်။ •အထူးညှပ်၏ 125 နှင့် 160 ယူနစ် DIN-rail တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ •အလေးချိန်နှင့် d ...
 • DAM1-250 Series MCCB ABB ISOMAX S3

  DAM1-250 စီးရီး MCCB ABB ISOMAX S3

  ကောင်းကျိုးများ•အရန်ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူစွာလွတ်လပ်စွာတပ်ဆင်ခြင်း - Alarm အဆက်အသွယ်၊ အရန်ဆက်သွယ်ရန်; ဗို့အားလွှတ်ပေးမှုအောက်, လွှတ်ပေးရန် shunt; လည်ပတ်မှုယန္တရားကိုကိုင်တွယ်; လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရား; Plug-in ကိရိယာ; ဆွဲယူထုတ်ကုန်; ။ • circuit breaker တစ်ခုစီ၏ standard set တွင် busbars သို့မဟုတ် cable lugs၊ phase separators၊ ယင်း၏ mounting ontan installation panel အတွက် screw မ်နှင့် nuts အစုတစ်ခုပါဝင်သည်။ •အထူးညှပ် 125 နှင့် 160 ယူနစ်၏အကူအညီဖြင့် DIN-rail တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ •အလေးချိန် ...
 • DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX

  ကောင်းကျိုးများ•အရန်ပစ္စည်းများကိုအလွယ်တကူလွတ်လပ်စွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း - Alarm အဆက်အသွယ်၊ •အရန်အဆက်အသွယ်; •ဗို့အားလွှတ်လွှတ်မှုအောက်တွင်၊ • Shunt လွှတ်ပေးပါ။ •လည်ပတ်မှုယန္တရားကိုကိုင်တွယ်ပါ။ •လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရား၊ • Plug-in device; •ဆွဲယူထုတ်ကိရိယာ; ။ • circuit breaker တစ်ခုစီ၏ standard set တွင် busbar များသို့မဟုတ် cable lugs များ၊ phase separators များ၊ ယင်း၏ mounting တွင်တပ်ဆင်ရန်အတွက် screw နှစ်ခုနှင့် nuts များပါဝင်သည်။ •အထူးညှပ် 125 နှင့် 160 ယူနစ်၏အကူအညီဖြင့် DIN-rail တွင်•တပ်ဆင်နိုင်သည်။ •ဝေ ...
 • DAM1 630 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 630 စီးရီး MCCB ABB ISOMAX

  ကောင်းကျိုးများ•အရန်ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူစွာလွတ်လပ်စွာတပ်ဆင်ခြင်း - Alarm အဆက်အသွယ်၊ အရန်ဆက်သွယ်ရန်; ဗို့အားလွှတ်ပေးမှုအောက်, လွှတ်ပေးရန် shunt; လည်ပတ်မှုယန္တရားကိုကိုင်တွယ်; လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရား; Plug-in ကိရိယာ; ဆွဲယူထုတ်ကုန်; ။ • circuit breaker တစ်ခုစီ၏ standard set တွင် busbars (သို့) cable lugs များ၊ phase separators များ၊ ယင်း၏ mounting ontan installation panel အတွက် screw နှစ်ခုနှင့် nuts အစုတစ်ခုပါဝင်သည်။ •အထူးညှပ်၏ 125 နှင့် 160 ယူနစ် DIN-rail တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ •အလေးနှင့် di ...
 • DAM1 800 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 800 စီးရီး MCCB ABB ISOMAX

  ကောင်းကျိုးများ•အရန်ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူစွာလွတ်လပ်စွာတပ်ဆင်ခြင်း - Alarm အဆက်အသွယ်၊ အရန်ဆက်သွယ်ရန်; ဗို့အားလွှတ်ပေးမှုအောက်, လွှတ်ပေးရန် shunt; လည်ပတ်မှုယန္တရားကိုကိုင်တွယ်; လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရား; Plug-in ကိရိယာ; ဆွဲယူထုတ်ကုန်; ။ • circuit breaker တစ်ခုစီ၏ standard set တွင် busbar များသို့မဟုတ် cable lugs များ၊ phase separators များ၊ installation လုပ်သည့် panel ပေါ်သို့ယင်း၏တပ်ဆင်ရန်အတွက် screw နှစ်ခုနှင့် nuts အစုတစ်ခုပါဝင်သည်။ •အထူးညှပ် 125 နှင့် 160 ယူနစ်၏အကူအညီဖြင့် DIN-rail တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
 • DAM1 1600 Series MCCB ABB ISOMAX

  DAM1 1600 စီးရီး MCCB ABB ISOMAX

  ကောင်းကျိုးများ•အရန်ပစ္စည်းများကိုလွယ်ကူစွာလွတ်လပ်စွာတပ်ဆင်ခြင်း - Alarm အဆက်အသွယ်၊ အရန်ဆက်သွယ်ရန်; ဗို့အားလွှတ်ပေးမှုအောက်, လွှတ်ပေးရန် shunt; လည်ပတ်မှုယန္တရားကိုကိုင်တွယ်; လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုယန္တရား; Plug-in ကိရိယာ; ဆွဲယူထုတ်ကုန်; ။ • circuit breaker တစ်ခုစီ၏ standard set တွင် busbar များသို့မဟုတ် cable lugs များ၊ phase separators များ၊ installation လုပ်သည့် panel ပေါ်သို့ယင်း၏တပ်ဆင်ရန်အတွက် screw နှစ်ခုနှင့် nuts အစုတစ်ခုပါဝင်သည်။ •အထူးညှပ် 125 နှင့် 160 ယူနစ်၏အကူအညီဖြင့် DIN-rail တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။